E-handelsbetingelser m.v.

E-handelsbetingelser:

Bjerregaard Camping

Salgs- og leveringsbetingelser I det nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking. Du kan blandt andet læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere. Når der i det nedenstående skrives ”UDBYDER” anvendes det som et synonym for ”Bjerregaard Camping”.

Betaling Alle priser oplyst i UDBYDERS online bookingsystem er ligesom alle andre steder på hjemmesiden oplyst i danske kroner inklusive moms og alle afgifter med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation.

Betaling foregår ved at benytte et af de godkendte betalingskort/ kreditkort i online booking, herunder blandt andet Dankort, Visa og Mastercard. Der er ikke pålagt et gebyr på betaling af depositum, der foregår gennem online booking.

Informationer om handel på Internettet Du kan trygt handle på Internettet gennem vores online bookingsystem. Du er som forbruger som udgangspunkt sikret i forhold til eventuel misbrug af dit kreditkort på nettet, derfor er der ikke nogen selvrisiko ved misbrug af dit betalingskort via Internettet. Du kan læse mere om, hvordan du som forbruger, skal forholde dig til betalinger på nettet på www.forbrug.dk.

Forsendelse og levering Du vil ved booking og betaling af en hytte, en mobilhome, en plads til eget telt, eller en plads til egen campingvogn/autocamper få forevist en kontrakt fra Bjerregaard Camping, hvori regnskabet for dit køb fremgår. Kontrakten kan printes ud fra hjemmesiden efter gennemført booking, og fremsendes ligeledes via e-mail umiddelbart efter købet, hvis korrekt e-mailadresse er oplyst af køber.

Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst til Bjerregaard Camping på ankomstdagen (og afsluttes ved afrejse på afrejsedagen). Begge disse tidspunkter oplyses i den ovennævnte kontrakt.

Fortrydelsesret og refusion Køb af campingophold, booking af hytter o.lign. er ikke omfattet af fortrydelsesretten i forbrugeraftaleloven jf. § 18, stk. 2, pkt. 12. Ved afbestilling/udeblivelse mistes det indbetalte depositum.

Registrering af oplysninger Bjerregaard Camping registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men Bjerregaard Camping beholder registreringen i 5 år.

Bjerrregaard Camping anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden.

Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over Internettet.

Reklamationsbehandling Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din kontrakt, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du skrive til adressen eller benytte telefonnummeret under virksomhedsoplysninger.

Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Klager indenfor to måneder vil altid være indenfor rimelig tid. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. To år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens § 83, stk. 1, medmindre andet er aftalt.

Derudover er der mulighed for at klage til forbrugerklagenævnet på www.forbrug.dk.

Virksomhedsoplysninger

Navn: Bjerregård Camping ApS

Adresse: Sønder Klitvej 185

Postnummer og by: 6960 Hvide Sande

Tlf.: +45 97315044

E-mail: info@bjerregaardcamping.dk

Cvr.:  32073522

 

Konkurrence-regler

Generelle betingelser for deltagelse i konkurrencer, udlodninger og præmieringer, arrangeret af Bjerregaard Camping
 
  1. Ansvar for, gyldighedsomfang af og accept af nedenstående generelle regler for deltagelse i konkurrencer o.l.

1.1. Disse generelle regler for deltagelse i konkurrencer, udlodninger og præmieringer (herefter i helhed omtalt som bare “konkurrencer”), der arrangeres og gennemføres af Bjerregaard Camping.

1.2. Bjerregaard Camping forbeholder sig retten til at opstille særlige regler for deltagelse i udvalgte konkurrencer

1.3. Konkurrencer arrangeres af Bjerregård Camping ApS.

1.4. Med deltagelse i konkurrencer, arrangeret af Weissenhäuser Strand, accepterer deltageren udtrykkeligt og bindende de generelle regler for deltagelse i konkurrencer o.l.

  1. Hvem kan deltage i Bjerregaard Campings konkurrencer?

2.1. Konkurrencerne er åbne for alle personer, der er fyldt 18 år. Udelukket fra at deltage i konkurrencerne er alle medarbejdere hos Bjerregaard Camping samt disses familiemedlemmer eller samboende og dennes familiemedlemmer (fra bedsteforældre til børnebørn).

2.3. Det er kun tilladt at deltage 1 gang pr. person i hver konkurrence.

2.4. Deltagelse i konkurrencer er under ingen omstændigheder betinget af køb af varer eller tjenesteydelser, eller ydelse af bidrag eller lignende.

  1. Gevinster og præmier

3.1. Gevinster i form af ophold, leje af kano/SUP o.l. kan ikke udbetales kontant eller ombyttes til andre præmier.  Gevinster kan heller ikke overdrages til andre.

3.2. Med mindre andet udtrykkeligt er nævnt i særlige konkurrencebetingelser, stilles gevinsten omkostningsfrit til rådighed for vinderen.

3.3. De endelige gevinster og præmier kan i visse tilfælde i detaljer afvige fra billeder og beskrivelser i konkurrencebeskrivelsen, ligesom variationer kan forekomme.

  1. Udelukkelse af deltagere

6.1. Bjerregaard Camping forbeholder sig retten til at udelukke deltagere fra konkurrencer. Dette gælder især ved bevidst brud på konkurrencebetingelserne eller hvis deltagere har forsøgt at snyde eller manipulere med konkurrence eller gjort bevidst forsøg herpå eller har anvendt uretmæssige hjælpemidler.

6.2. Bjerregaard Camping kan også udelukke deltagere, såfremt der er begrundet mistanke om, at disse har gjort sig eller tænkt at gøre sig skyldige i strafbare handlinger, ikke mindst ærekrænkende eller hadskabende overfor mennesker af anden race, nationalitet, køn eller religion.

  1. Offentliggørelse af navne som del af markedsføring

7.1. Bjerregaard Camping har lov til at offentliggøre navnet på konkurrence-vindere på Bjerregaard Campingpladsens hjemmeside eller sociale medier med mindre, at vinderen udtrykkeligt har frabedt sig offentliggørelse.

7.2. Konkurrence-vindere er forpligtet til i rimeligt omfang at medvirke vederlagsfrit i billed- og tekst-markedsføring i  radio, internet eller trykte medier og vederlagsfrit at lade sine konkurrencebidrag i billeder, ord eller anden tekst offentliggøre i en for konkurrencens relevant form.

  1. Afbrydelse eller afslutning af konkurrencer

8.1 Bjerregaard Camping forbeholder sig retten til til hver en tid at afbryde eller afslutte igangværende konkurrencer. Dette gælder især ved opstået force majeure eller i tilfælde af, at konkurrencen ikke kan gennemføres eller fuldføres af andre organisatoriske, tekniske eller juridiske grunde. Deltagere kan i sådanne tilfælde ikke rejse fordringer af nogen art mod Bjerregaard Camping.

  1. Ansvarshæftelse

10.1. Bjerregaard Camping hæfter ikke for mangelfulde eller falske informationer, som er blevet viderebragt eller distribueret af konkurrencedeltagere og/eller tredje part i forbindelse med deres deltagelse i konkurrencen.

10.2. Bjerregaard Camping kan ikke påtage sig noget ansvar for, at alle links og henvisninger i forbindelse med konkurrencen er korrekte og fuldstændige.

10.3 Bjerregaard Camping hæfter ikke for evt. skader opstået ved forstyrrelse af tekniske anlæg eller  for forsinkelser eller afbrydelser af evt. data-transmissioner, der har relation til deltagelse i konkurrencen eller har relation til brugen af evt. konkurrencepræmie. Undtaget for ansvarsfritagelsen er evt. erstatningskrav som følge af skade på liv, legeme og sundhedstilstand eller på grund af væsentlige kontraktforpligtelser.

  1. Ændringer af konkurrencebetingelserne

Bjerregaard Camping forbeholder sig retten til enhver tid og uden forudgående varsel at ændre konkurrencebetingelserne.

  1. Beskyttelse af persondata

13.1. Alle deltagernes personfølsomme data bliver udtrykkeligt kun gemt og anvendt til gennemførelse og afvikling af den pågældende konkurrence. Data videregives ikke til tredje part.  Dette gælder også for benyttelse i markedsførings-sammenhæng.

13.2. Efter afslutningen af konkurrencen bliver deltagernes data omgående spærret og indenfor rammerne af de teknisk forhåndenværende rutiner derefter slettet. Det er muligt for alle deltagere frit at annullere sin deltagelse i konkurrencen og sin accept af vedkommendes data bliver gemt og anvendt i forbindelse med konkurrencen. Enhver annullering kan meddeles Weissenhäuser Strand på mail: info@bjerregaardcamping.dk

13.3. Med annullering af data er deltagelse i konkurrencen og en evt. efterfølgende gevinst naturligvis ikke længere muligt.

  1. Afsluttende regler

14.1. I tilfælde af tvivl gælder dansk lovgivning – værneting er retten i Holstebro.

14.2. Evt. afvigelse fra disse konkurrencebetingelser skal foreligge skriftligt for at træde i kraft. Det samme gælder hvad angår frafald af kravet om skriftlige regler.

14.3. Skulle en eller flere af de ovenstående bestemmelser helt eller delvist være eller blive ugyldige, inaktive eller ikke-gennemførlige, vedbliver alle øvrige bestemmelser med at være i kraft. In-aktive bestemmelser afløses af en tilsvarende gyldig bestemmelse. I tilfælde er manglende regler gælder begge sæt af  bestemmelser.

14.5. Evt. afgørelser kan ikke ankes.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Aktuelle tilbud

Priser

Aktiv miniferie